video

Kỹ Năng Duy Trì Các Mối Quan Hệ – Bí Quyết Duy Trì Các...

Kỹ Năng Duy Trì Các Mối Quan Hệ - Bí Quyết Duy Trì Các Mối Quan Hệ
video

Một số kỹ năng hẹn gặp khách hàng trong kinh doanh

Một số kỹ năng hẹn gặp khách hàng trong kinh doanh
video

Tại Sao kỹ năng mềm quan trọng – Kỹ năng mềm quan trọng như...

Tại Sao kỹ năng mềm quan trọng - Kỹ năng mềm quan trọng như thế nào ?
video

Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp khác

Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp khác
video

Sinh viên và những kỹ năng cần có trong thời hội nhập

Sinh viên và những kỹ năng cần có trong thời hội nhập
video

Ăn Tối Bàn Chuyện Kinh Doanh – Kỹ Năng Cần Thiết Đối Với Doanh...

Ăn Tối Bàn Chuyện Kinh Doanh - Kỹ Năng Cần Thiết Đối Với Doanh Nhân
video

Nghệ thuật lưu trú tại khách sạn sang trọng – Kỹ Năng Mềm Cần...

Nghệ thuật lưu trú tại khách sạn sang trọng - Kỹ Năng Mềm Cần Có
video

25 kỹ năng này đã làm kinh doanh thì không thể không biết

25 kỹ năng này đã làm kinh doanh thì không thể không biết
video

Kỹ năng đàm phán giữa đời thường

Kỹ năng đàm phán giữa đời thường
video

Kỹ năng Đàm phán Thương lượng tuyệt đỉnh trong kinh doanh

Kỹ năng Đàm phán Thương lượng tuyệt đỉnh trong kinh doanh