video

Xuất Hiện Khắc Tinh Của Game Ipad | Shark Tank Việt Nam | Thương...

Xuất Hiện Khắc Tinh Của Game Ipad | Shark Tank Việt Nam | Thương Vụ Bạc Tỷ | Mùa 2
video

Kem Trái Cây New Zealand “Nhập Khẩu” Công Nghệ Về Việt Nam Liệu Có...

Kem Trái Cây New Zealand “Nhập Khẩu” Công Nghệ Về Việt Nam Liệu Có Thắng Thế? | Thương Vụ Bạc Tỷ
video

Startup Bị 4 Shark Từ Chối, Chủ Tịch Apax Leaders Vẫn Đồng Ý Rót...

Startup Bị 4 Shark Từ Chối, Chủ Tịch Apax Leaders Vẫn Đồng Ý Rót 3 tỷ Vào Pema Chay
video

Shark Linh Phấn Khích Vì Đầu Tư Thành Công Vào Mô Hình Hỗ Trợ...

Shark Linh Phấn Khích Vì Đầu Tư Thành Công Vào Mô Hình Hỗ Trợ Du Học Sinh Toàn Cầu
video

Chủ Tịch Apax Leaders Đầu Tư Vào Mô Hình Trò Chơi “Vừa Chơi Vừa...

Chủ Tịch Apax Leaders Đầu Tư Vào Mô Hình Trò Chơi "Vừa Chơi Vừa Học" We Escape | Shark Tank Mùa 2
video

Trở Thành Đại Sứ Thương Hiệu Apax Leaders Sau Khi Gọi Vốn! | Shark...

Trở Thành Đại Sứ Thương Hiệu Apax Leaders Sau Khi Gọi Vốn! | Shark Tank Việt Nam | Thương Vụ Bạc Tỷ
video

3D FACTORY – In 3D Có Tạo Cuộc Cách Mạng Trong Công Nghệ Sản...

3D FACTORY - In 3D Có Tạo Cuộc Cách Mạng Trong Công Nghệ Sản Xuất? | Shark Tank Việt Nam Mùa 2
video

Ứng Dụng Công Nghệ 4.0 Vào Thời Trang Giày, ShoeX Gọi Được 4 Tỷ...

Ứng Dụng Công Nghệ 4.0 Vào Thời Trang Giày, ShoeX Gọi Được 4 Tỷ Đồng Tại Shark Tank | Mùa 2
video

Startup Tự Tin Là Unicorn Đầu Tiên Của Việt Nam | Shark Tank Việt...

Startup Tự Tin Là Unicorn Đầu Tiên Của Việt Nam | Shark Tank Việt Nam Mùa 2 | Thương Vụ Bạc Tỷ
video

Lối Đi Nào Cho Talks Café Nếu Không Bắt Tay Với Shark Thuỷ |...

Lối Đi Nào Cho Talks Café Nếu Không Bắt Tay Với Shark Thuỷ | Shark Tank Việt Nam | Thương Vụ Bạc Tỷ